Monogràfics de llengua i literatura

L'objectiu d'aquests tallers és treballar en col·laboració amb els diferents departaments de cada centre per acostar els continguts curriculars als alumnes d'una manera més dinàmica i participativa. En aquest tallers s'usen mètodes teatrals i lúdics per a dinamitzar les classes i aconseguir que els alumnes experimentin de forma vivencial i s'identifiquin amb el context histpòric, els autors i les obres treballades, interprentant-ne els personatges en diferents jocs de rol.
Actualment, ja tenim en marxa a diversos centres diferents tallers monogràfics vinculats a l'aprenentatge de la llengua i la literatura:
Vinculat al departament de llengua i literatura catalanes oferim un taller sobre Novel·la Cavalleresca dirigit a alumnes de secundària que aprofundeix en el coneixement d'aquest gènere literàri i es concentra especialment en l'obra de Tirant lo Blanc.
Vinculat al departament de llengua i literatura castellanes, el nostre taller del Siglo de Oro, també dirigit a alumnes de secundària, treballa el context històric, autors principals i obres més rellevants de la literatura castellana d'aquest període: el Lazarillo, el Don Quijote de Cervantes, La vida es sueño de Calderón, el teatre de Lope, etc.
Vinculats a la lleguna i literatura franceses, oferim dos tallers. El primer, dirigit a alumnes de primària, treballa la llengua francesa a través de l'obra del Petit Príncep. El segón, dirigit a alumnes de secundària, trebala el període literari del Classicisme, centrat-se especialment en l'obra de Molière.
Vinculats a la llengua i literatura angleses, oferim també dos tallers. El primer, dirigit a alumnes de primària, treballa la llengua anglesa a través del muntatge d'una obra de teatre basada en un conte popular. El segón, dirigit a alumnes de secundària, treballa les principals obres de Shakespeare.
Els nostres tallers poden crear sinergies amb altres departaments del centre i complementar coneixements de llegua i literatura, història, música, visual i plàstica, educació física, etc.
Fitxa tècnica

Categories

Tallers monogràfics


Idiomes

Anglès, Castellà, Català, Francès